Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Rapporter från 2003

2003:1
Kvalitetsbarometern

En intervjuundersökning om engagemang och systematik i förbättringsarbetet
Författare: Kjell Lindström, Brita Aldrin, Wera Hjalmarson

2003:2
Kvalitetsbarometern

Validering och reliabilitetstestning
Författare: Jan Mårtensson, Kjell Lindström

2003:3
Läkemedelsförskrivning - ett patriarkalt eller demokratiskt beslut?

Författare: Bengt Järhult, Kjell Lindström

2003:4
"Det är inte farligt att pröva!"

Om utsättning av långtidsbehandling av SSRI-preparat hos äldre i Habo och Huskvarna
Författare: Sten Olsson, Kjell Lindström m fl

2003:5
"Fler öron i vården"

Hur telefontillgängligheten till vårdcentralerna i Jönköpings sjukvårdsområde förbättrades
Författare: Kjell Lindström, Gunnar Albinsson, Brita Aldrin, Linda Frank, Maria Lindgren

 

Beställa rapporter

Kontakta oss

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion