Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Rapporter från 2005

2005:1
Aneby vårdcentral

Utvärdering av verksamheten 2004
Författare: Kjell Lindström, Brita Aldrin, Christina Lannering, Lisbeth Nyman

2005:2
Hur mäter man njurfunktionen hos äldre?

Vilken betydelse har nedatt njurfunktion för läkemedelsbehandlingen?
Författare: Linda Kindgren, Kjell Lindström, Tamara Zafirova, Carsten Frisenette-Fich

2005:3
Slutrapport
Utvärdering av Vårdplaneringsteam på Ryhov

Ett samverkansprojekt mellan Jönköpings kommun och Jönköpings sjukvårdsområde
Författare: Anna Brita Nilsson, Marie Kemi, Göran Runesson, Gerd Skogar, Kjell Lindström

2005:4
Vanliga luftvägsinfektioner och antibiotikaförskrivning i primärvården

En kartläggning med stöd av datorjournal i
Jönköping år 2002-2004
Författare: Christina Lannering

Beställa rapporter

Kontakta oss

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion