Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Rapporter 2006

2006:1
Alkoholprevention på vårdcentral - Är det möjligt?

Resultat och erfarenheter från ett projekt på Hälsans vårdcentraler i Jönköping
Författare: Lars-Göran Persson, Lars-Olof Johansson

2006:2
Rökning och KOL i Reftele

Författare: Elisabeth Ahlenhed, Anders Åhre, Kjell Lindström

2006:3
Läkemedel i hemsjukvården

Kartläggning av läkemedelsanvändning och identifiering av läkemedelsrelaterade problem
Författare: Christina Nielsen, Jörn Frank Nielsen, Kjell Lindström

2006:4
"Testa klokare - spara pengar"

Aktivt deltagande i forskning och programarbete om egenmätning av plasmaglukos hos typ 2 diabetiker i primärvård medförde förändrat förskrivningsmönster
Författare: Anders Tengblad, Gunnar Albinsson, Karin Lindahl, Kjell Lindström

2006:5
Utvärdering av införandet av TeleQ på Rosenlunds vårdcentral i Jönköping

Författare: Mats Siljehult, Anna-Karin Nilsson, Christina Lannering, Kjell Lindström
 

2006:6
Att vara närståendevårdare inom palliativ vård i hemmet - från kontroll till förlust av kontroll

Författare: Berit Munck, Jan Mårtensson

Beställa rapporter

Kontakta oss

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion