Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Flicka på läkarbesök, foto: Smålandsbilder.se

Kvalitetsarbete och vårdcentralsuppföljning

Kvalitetsarbete och vårdcentralsuppföljning

Primärvårdens FoU-enhet kan ge stöd med:

 • Handledning och stöd i kvalitetsprojekt.
 • Praktiska metoder för kvalitetsarbete på vårdcentral, både för att utveckla organisationen och den medicinska kvaliteten.
 • Att mäta och följa upp olika delar av verksamheten. Vi har erfarenhet av många olika mätverktyg och kan också hjälpa till med praktiskt genomförande och resultatsammanställning. Vi arbetar särskilt med kvalitetsindikatorer för primärvård både nationellt och lokalt.
 • Enkät och intervjuundersökningar som en del i utvärdering/uppföljning av ny eller förändrad verksamhet. Exempelvis mailenkäter i Esmaker.
 • Att jämföra med andra. Vi har sammanställningar av kvalitetsmätningar från flertalet vårdcentraler i länet och även från vårdcentraler runt om i landet.

Årlig vårdcentralsuppföljning

En vårdcentralsuppföljning genomförs årligen i Region Jönköpings län sedan 2006. Syftet är i första hand att hjälpa vårdcentralerna med mätningar och jämförelser som kan stimulera förbättringsarbetet vid länets vårdcentraler. Syftet är också att öppet jämföra länets 52 vårdcentraler och att presentera kvalitetsdata för ledningen. Kvalitetsområden som jämförs varierar lite från år till år, men brukar omfatta:

 • Tillgänglighet
 • Information och delaktighet
 • Prioritering
 • Kontinuitet
 • Medicinsk kvalitet
 • Läkemedelsbehandling
 • Förebyggande verksamhet
 • Patientsäkerhet
 • Kostnader

FoU-enheten besöker alla vårdcentraler och presenterar materialet genom en personlig återkoppling på cirka två timmar till ledning, läkargrupp och alla andra i personalen som är intresserade. Efter uppföljningarna bistår FoU-enheten med fortsatt stöd i förbättringsarbetet till vårdcentralerna enligt ovan (fortsatta datauttag, metodstöd mm).  Även Qulturum finns som en resurs för stöd i förbättringsarbetet.

From 2015 fungerar Medicinsk Programgrupp Primärvård som referensgrupp för uppföljningens innehåll, analys och värdering av resultaten samt framtagande av presentationsmaterial och återkoppling av resultaten.

Resultaten sammanställs i en powerpoint-fil som finns tillgänglig på intranätet.

Bakgrundsmaterial 2013 (pdf)

Vårdcentralsuppföljningen 2015 (pdf)

 

 

 

Mer information

Gunnar Albinsson

Eva Arvidsson

 

 

 

Uppdaterad: 2018-10-25
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion