Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Handböcker, vårdprogram och patientinformation

Här finns länkar till handböcker, manualer och vårdprogram för tandvårdspersonal. Materialet har helt eller delvis tagits fram på Odontologiska Institutionen i Jönköping.

Handböcker och vårdprogram för tandvårdspersonal

 

Allmänt

Bettfysiologi

Hygien

Käkkirurgi

Ortodonti

Parodontologi

Pedodonti

Vårdprogram

Sedering

Information för patienter

Information för patienter och patientföräldrar finns på Folktandvårdens webbsidor för allmänheten:

Kontaktperson för innehåll

Helén Janson
E-post:
Tfn: 010-242 46 06

Uppdaterad: 2019-01-22
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården