Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Om ortodontihandboken

Denna ortodontihandbok är en omarbetad upplaga av den tidigare ortodontipärmen som fanns på varje klinik i Folktandvården i Jönköpings län.

Handboken är i första hand avsedd för de tandläkare som undersöker och skriver ortodontijournal på patienter som behöver ortodontivård. I handboken finns också illustrationer och foton av olika typer av tandregleringsapparater; dessa bilder kan även användas som information till patienter och deras föräldrar.

Avslutningsvis finns ett avsnitt om förslag på instrument att använda i allmäntandvård för tandregleringsbehandling.

Ortodontihandboken anpassades i juli 2007 till införandet av ortodontimodulen i T4.

Kontaktperson för innehåll

Anders Magnusson
Övertandläkare
E-post:
Tfn: 010-242 53 58

Om ortodontihandboken

Uppdaterad: 2017-04-18
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården