Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Ortodontivårdens uppläggning

Uppdaterat 2015-02-11.

För att ortodontivården ska bli så bra som möjligt krävs ett bra samarbete mellan ortodontist och allmäntandläkare. Ortodontisten kommer in som konsult och kan också vid omfattande behandlingsbehov bli den som utför behandlingen efter remiss till ortodontikliniken. Det ortodontiska behandlingsansvaret alltid är allmäntandläkarens utom under den tid som patienten är inregistrerad på specialistkliniken.

Allmäntandvården får regelbundna besök av ortodontist. Reseschema sänds ut två gånger/år. Den tid varje klinik får är anpassad till specialistresurserna, vilket medför att allmäntandläkaren måste prioritera fallen. Diskutera gärna prioriteringsprinciperna med ortodontisten.

När patienten går hos privattandläkare bestäms konsultationsrutinerna lokalt.

Bettavvikelser

Allmäntandläkaren gör en bedömning av fallet.

Mindre malocklusioner, till exempel där interceptiva åtgärder behövs, behandlas av allmäntandläkare med eller utan ortodontikonsultation. Vid större malocklusioner eller vid eruptionsavvikelser görs ortodontiutredning av allmäntandläkare och ortodontijournal upprättas.

Förberedelser inför ortodontikonsultation

Utred intresset för ortodontibehandling från patientens och målsmans sida. Det är viktigt att tidigt informera om vad som krävs i samband med ortodontibehandling. Om ortodontibehandling ej önskas ska detta antecknas i journalen.

Ortodontikonsultationer vid allmäntandvården

  • Behandlande allmäntandläkare presenterar fallet med diagnos och vad som gjorts hittills. Fortsatta konsultations- och daganteckningar skrivs in i ortodontimodulen av behandlande allmäntandläkare. Ortodontisten är konsult och ger förslag på vad som kan vara lämpligt att göra.
  • Nya patienter presenteras med fullständiga journaluppgifter och aktuella adekvata röntgen.
  • Gipsmodeller och röntgen behöver endast skickas till respektive ortodontist då han/hon så önskar för enskilda svårbedömda fall.
  • I de fall ortodontisten rekommenderar remiss till ortodontiklinik och allmäntandläkaren och patienten samtycker till detta skickas remiss med röntgen – elektroniskt eller på usb – samt journaluppgifter. Konsultationsdaganteckningar är nödvändiga för att kunna göra en ny bedömning och behandlingsplanering på ortodontikliniken.
  • I och med att remissen är mottagen på specialistklinik är ansvaret överfört till ortodontikliniken där prioritering. Som tidigare finns inga enhetliga väntelistor på ortodontiklinikerna utan patienterna måste prioriteras utifrån den enskilda situationen, i vissa fall kan det vara lämpligt att vänta något eller några år, i andra fall bör patienterna tas om hand inom några månader.

Kontaktperson för innehåll

Anders Magnusson
Övertandläkare
E-post: anders.magnusson@rjl.se    
Tfn: 010-242 53 58

Om ortodontihandboken

Innehåll 
Mer information

Uppdaterad: 2017-04-18
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården