Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Behandlingsprioriteringar inom ortodontivården, Region Jönköpings län, riktlinjer

Uppdaterat 2018-11-08.

Detta är en lista på avvikelser som åtgärdas inom offentligt finansierad barn- och ungdomstandvård i Region Jönköpings län. Nedan finns även en lista på behandlingar som ska utföras av tandläkare i allmäntandvården efter beslut tillsammans med ortodontist.

 • LKG-defekter eller andra kraniofaciala anomalier
 • Uttalad avvikande käktillväxt
 • Förhindrad tanderuption beroende på platsbrist, displacering, övertal, persisterande mjölktänder eller någon form av patologi. Gäller inte visdomständer
 • Ökad horisonell överbitning med inkompetent läppslutning
 • Starkt uttalad horisontell överbitning med kompetent läppslutning
 • Underbett med frontal invertering ≥ 1 mm
 • Enkelsidigt korsbett
 • Tvångsförning ≥2 mm
 • Posteriora saxbett
 • Djupt bett med gingival kontakt och symptom utan frontal dental kontakt
 • Oregelbundna fronttänder i överkäken med kontaktpunktsförskjutning >  4 mm, i underkäken > 4 mm vid 2 kontaktpunkter
 • Diastema mediale > 2 mm
 • Agenesier som kräver ortodonti
 • Frontala glesställningar med stor omfattning (1 tandbredd eller mer)
 • Åtgärd för öppna bett kan övervägas i en helhetsbedömning. Under 2 mm är det ringa

Ortodontibehandling i allmäntandvården

Interceptiva behandlingar som senare kommer att kräva fast apparatur ska ej påbörjas i allmäntandvården. Det är ofrånkomligt att på vissa barn krävs 2-stegsbehandling, dvs initial behandling i allmäntandvård och senare behandling med fast apparatur på specialisttandvård. Det är omöjligt att med säkerhet förutsäga ett behandlingsutfall.

Ovanstående kriterier gäller i kombination med en helhetsbedömning av bettavvikelsen.

Följande appraturbehandlingar ska utföras av tandläkare i allmäntandvården efter beslut tillsammans med ortodontist:  

 • Luckhållare
 • Lingualbåge
 • Cross-elastic
 • Aktivator, Twin block eller liknande klass II-behandling
 • EOD
 • Klammerplåt
 • Quad helix

Kontaktperson för innehåll

Anders Magnusson
Övertandläkare
E-post: anders.magnusson@rjl.se    
Tfn: 010-242 53 58

Om Ortodontihandboken

Innehåll
Mer information

Uppdaterad: 2018-11-08
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården