Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Remiss till prioriteringsgrupp ortodonti, rutiner

Uppdaterat 2015-02-11.

För att få en bra och säker administrativ hantering av remisser och modeller på patienter som remitteras till prioriteringsgruppen ortodonti är det viktigt att gällande rutiner följs.

 • Remiss och märkta modeller sänds samtidigt.
 • De kliniker som har T4 ska alltid sända remissen via remisshanteringen i T4.
 • Avtryck som sänds till tandtekniskt laboratorium kommer att sändas tillbaka till remissklinik efter modellframställning för märkning och samsändning med remiss till priogruppen. Alternativt kan avtrycken som sänds till tandtekniskt laboratorium för modellframställning lämnas vidare till priogruppen om etiketter för märkning av modellerna och remiss medföljer avtrycket, följesedeln kan inte ersätta remiss.
 • Remiss och modeller som sänds per post ska ställas till:
  Prio-gruppen
  Avdelningen för ortodonti
  Odontologiska Institutionen
  Box 1030
  551 11 Jönköping

 • Prioriteringsgruppen håller sammansträden mitt i terminen, april och oktober.

         
          
         
 


 

Kontaktperson för innehåll

Anders Magnusson
Övertandläkare
E-post: anders.magnusson@rjl.se    
Tfn: 010-242 53 58

Om Ortodontihandboken

Innehåll
Mer information

Uppdaterad: 2018-11-14
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården