Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Publicerade vetenskapliga arbeten 2012 inom Landstingets kansli, Landstinget i Jönköpings län

Avhandlingar

Carlsson N. A Zero-vision for Children's Tobacco Smoke Exposure. Linköping University Medical Dissertations No. 1313, 2012

Originalarbeten

Areskoug Josefsson K, Kammerlind AS, Sund-Levander M. Evidence-based practice in a multiprofessional context. Int J Evid Based Healthc. 2012 Jun;10(2):117-25. doi: 10.1111/j.1744-1609.2012.00263.x. [6] - även redovisad för Värnamo sjukvårdsområde

Bertilsson L, Andersson-Gäre B, Fasth, A, Forsblad-d'Elia H. A 5-year prospective population-based study of juvenile chronic arthritis: onset, disease process, and outcome. Scand J Rheumatol 2012;41:379-382

Carstensen J, Andersson D, André M, Engström S, Magnusson H, Borgquist LA. How does comorbidity influence healthcare costs? A population-based cross-sectional study of depression, back pain and osteoarthritis. BMJ Open. 2012;2(2):e000809.

Fåhraeus C, Wendt L-K, Nilsson M, Isaksson H, Alm A, Andersson-Gäre B. Overweight and obesity in twenty-year-old Swedes in relation to birthweight and weight development during childhood. Acta Pædiatrica juni 2012 101, pp. 637–642.

Golsäter M, Lingfors H, Sidenvall B, Enskär K. Health dialogues between pupils and school nurses: a description of the verbal interaction. Patient Educ Couns. 2012 Nov;89(2):260-6.

Johansson R-M, Malmvall B-E, Andersson-Gäre B, Larsson B, Erlandsson I, Sund-Levander M, Rensfelt G, Mölstad S,  Christensson L. Guidelines for preventing urinary retention and bladder damage during hospital care. 2012 Blackwell Publishing Ltd Journal of Clinical Nursing, doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04229.x

Kammerlind A-S. Vestibular Rehabilitation Benefit Questionnaire (F). XXVII Bárány Society Meeting, Uppsala Sverige 10-13 juni 2012. (F)

Olofsson M, Lindgren PE, Östgren CJ, Midlöv P, Mölstad S. Colonization with Staphylococcus aureus in Swedish nursing homes: a cross-sectional study. Scand J Infect Dis. 2012 Jan;44(1):3-8. - även redovisad för Medicinsk diagnostik 

Persson LG, Ekedahl S, Henriksson JB. Gemensamma vårdriktlinjer för primärvård och sjukhusvård ökar samverkan. Faktadokumenten i Jönköpings län har utvärderats ur ett läkarperspektiv. Läkartidningen. 2012 Oct 24-Nov 6;109(43-44):1958-60.

Strid C, Lingfors H, Fridlund B, Mårtensson J. Lifestyle changes in coronary heart disease—Effects of cardiac rehabilitation programs with focus on intensity, duration and content—A systematic review. Open Journal of Nursing. 2012;2(4):420-30.

Ståhl Y, Granlund M, Simeonsson R, Andersson Gäre B, Enskär K. Psychosocial health information in free text notes of Swedish children's health records. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2012.

Läromedel/monografier

Cars O, Mölstad S, Norman C, Ternhag A, André M, Erntell M. Replik från Smittskyddsinstitutet och Stramarådet: Nationella rekommendationer för behandling av faryngotonsillit gäller. Läkartidningen. 2012 Jan 18-24;109(3):108-9.

Ekedahl S, Hauschildt P, Lindström K, Stålhammar P. Kan Stålhammars score underlätta tidig upptäckt av patienter med kolorektal cancer i primärvården? AllmänMedicin. 2012;33(2):8-10.

Lindström K. Systematiskt förbättringsarbete eller ekonomiska incitamet - hur skall sjukvården förbättras? AllmänMedicin. 2012;33(1):10-2.

Tengblad A. Motion och hjärtsjukdom. Vaskulär Medicin. 2012;28(3):132-3.

Thor J, Lundgren C, Batalden P, Andersson Gäre B, Henriks G, Sjödahl R, Gabrielsson Järhult F. Collaborative improvement of cancer services in Southeastern Sweden - striving for better patient and population health, better care, and better professional development. Substainably Improving Healt Care: Creatively linking care outcomes, system performance and professional development, kap.11. London: Radcliffe Publishing 2012

Von Plessen C, Andersson Gäre B. Säkrare vård - från teori till praktik i det kliniska mikrosystemet. Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård, kap. 3. Lund: Studentlitteraur 2012

Abstract

Engström S. Är kvalitetsmätningar lika bra för rangordning & ersättning som för förbättring. Föredrag. Norrländska läkemedelsdagar Umeå 24-25 januari. 2012.

Engström S. Att mäta hur man själv gör är nödvändigt och utvecklande. Betalning för att göra rätt ger minskad professionalitet. Föredrag. SFAM kongress Luleå 21-23 mars. 2012.

Engström S. Utvärdera hur du gör och du blir klokare - Utvärderas genom att betalas för att göra på ett särskilt sätt och du blir mindre klok. Föredrag. Stramadagen 24 maj. 2012.

Lingfors H, Kiessling A, Perk J, Held C, Hambraeus K. En första inblick i de nya europeiska riktlinjerna för prevention. Symposium. Kardiologiska Vårmötet Stockholm 25-27 april. 2012.

Lingfors H. Integrating health promotion in primary health care - Experiences from Habo, Sweden. Föredrag. Konferens i Middletown Connecticut Community Health Centres 30 oktober. 2012.

Lingfors H. Är det lönsamt att ordinera promenader? Föredrag. Allmänmediciskt Forum Stockholm 4-5 oktober. 2012.

Sundberg C-J, Bolinder G, Wåhlin S, Lingfors H, Hellenius M-L. Framtidens hälsa - vilken levnadsvana väger tyngst? Symposium. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma. 2012.
 

Elektroniska publiceringar

 

Övrigt

 

 

Uppdaterad: 2014-09-01
Anneli Ohlsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion