Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Publicerade vetenskapliga arbeten 2012 inom Värnamo sjukvårdsområde

Originalarbeten

Areskoug Josefsson K, Kammerlind AS, Sund-Levander M. Evidence-based practice in a multiprofessional context. Int J Evid Based Healthc. 2012 Jun;10(2):117-25. doi: 10.1111/j.1744-1609.2012.00263.x. [6] även redovisad för Landstingets kansli

Josefsson KA, Gard G. Sexual health in patients with rheumatoid arthritis: experiences, needs and communication with health care professionals. Musculoskeletal Care. 2012 Jun;10(2):76-89. doi: 10.1002/msc.1002. Epub 2012 Jan 6. (F)[9]

Läromedel/monografier

Areskoug-Josefsson K, Öberg U. Sexual Health and Intimate Relationships in Rheumatoid Arthritis. Rheumatoid Arthritis - Etiology, Consequences and Co-Morbidities,  ISBN: 978-953-307-847-2. Intech, 2012, chapter 12. (F)[9]

Abstract

Areskoug Josefsson K. The role of the physiotherapist in order to improve sexual health for persons with chronic pain (P). Nordic Association for Clinical Sexology, Helsingfors 2012-10-04--07. (F)[9]

Areskoug Josefsson K. Sexuell hälsa vid reumatisk sjukdom (F). Familjerådgivarnas nationella konferens, Jönköping 2012-05-23. [9]

Elektroniska publiceringar

 

Övrigt


 

 

 

Uppdaterad: 2014-09-01
Anneli Ohlsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion