Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Publicerade vetenskapliga arbeten 2013 inom Landstingets kansli, Landstinget i Jönköpings län

Avhandlingar


Originalarbeten

Boiso Moreno S, Zackrisson AL, Jakobsen Falk I, Karlsson L, Carlsson B, Tillmar A, Kugelberg FC, Ahlner J, Hägg S, Gréen H. ABCB1 gene polymorphisms are associated with suicide in forensic autopsies. Pharmacogenet Genomics. 2013 Jun 29. [Epub ahead of print]

Burnett S, Fulop N, Aase K, Anderson J, Robert G, Andersson Gäre B, Calltorp J, Bal R, Nunes F and the Quaser team. Hospitals without borders. 21 June 2013 Health Service Journal 26-27

Ekberg J, Timpka T, Angbratt M, Frank L, Norén AM, Hedin L, Andersen E, Gursky EA, Gäre BA. Design of an online health-promoting community: negotiating user community needs with public health goals and service capabilities. BMC Health Serv Res. 2013 Jul 4;13:258. doi: 10.1186/1472-6963-13-258

Godfrey M.M., Andersson-Gäre B., Nelson E.C., Nilsson M, Ahlstrom G. Coaching Interprofessional Health Care Improvement Teams:  The Coachee, The Coach and the Leader Perspectives. 2013, Journal of Nursing Management, in press

Hakkarainen KM, Andersson Sundell K, Petzold M, Hägg S. Prevalence and Perceived Preventability of Self-Reported Adverse Drug Events - A Population-Based Survey of 7099 Adults. PLoS ONE 2013; 8: 9

Hedna K, Hägg S, Andersson Sundell K, Petzold M, Hakkarainen KM. Refill adherence and self-reported adverse drug reactions and sub-therapeutic effects: a population-based study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2013 Oct 11

Johansson RM, Malmvall BE, Andersson-Gäre B, Larsson B, Erlandsson I, Sund-Levander M, Rensfelt G, Mölstad S, Christensson L. Guidelines for preventing urinary retention and bladder damage during hospital care. J Clin Nurs. 2013 Feb;22(3-4):347-55. Epub 2012 Aug 30.

Karimi G, Star K, Hägg S, Norén N. Time-to-onset in spontaneous reports: the possibility to detect the unexpected. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2013; 5: 556-557.

Karimi G, Star K, Norén GN, Hägg S. The Impact of Duration of Treatment on Reported Time-to-Onset in Spontaneous Reporting Systems for Pharmacovigilance. PLoS ONE 2013; 8: 7.

Nord M, Engström S, Mölstad S. Mycket varierande förskrivning av antibiotika i primärvården. Låg följsamhet till riktlinjer vid halsinfektioner, visar diagnosbaserade data. . Läkartidningen 2013;110:1282-4

Peolsson A, Landén Ludvigsson M, Overmeer T, Dedering A, Bernfort L, Johansson G, Kammerlind A-S, Peterson G. Effects of neck-specific exercise with or without a behavioural approach in addition to prescribed physical activity for individuals with chronic whiplash-associated disorders: a prospective randomised study. BMC Musculoskeletal Disorders (Impact Factor: 1.58). 10/2013; 14(1):311

Reis M, Aronsson P, Booth S, Hägg S, Tobin G, Zetterqvist A Kjellgren K. Lättare för studenter att återge fakta än att dra egna slutsatser Läkartidningen 2013; 110: 2156

Rolander B, Jonker D, Winkel J, Sandsjö L, Balogh I, Svensson E, Ekberg K. Working conditions, health and productivity among dentists in Swedish public dental care - a prospective study during a 5-year period of rationalisation. Ergonomics. 2013 Jul 18. [Epub ahead of print]

Schöld AK, Ylikivela R, Lindström K, Östgren CJ, Grodzinsky E. The options of the management of self-monitoring of blood glucose in primary health care centres by the diabetes nurses and patients. Primary care diabetes 2013;7:143-9

Strandell J, Norén N, Hägg S. Key Elements in Adverse Drug Interaction Safety Signals An Assessment of Individual Case Safety Reports. Drug Saf (2013) 36:63–70

Sund-Levander M, Grodzinsky E. Assessment of body temperature measurement options. Br J Nurs. 2013 Sep 12;22(16):942-50.

Review-artiklar

 

Läromedel/monografier/bokkapitel

 

Övrigt

Albinsson G. Förbättrad tillgänglighet eller förändrad registrering? AllmänMedicin 2013;34:18-20

Engström S. Målrelaterade ersättningar - vägen till eller vägen från målet bättre vård? AllmänMedicin 2013;34:32-3

Lindström K. Framtidens kvalitetsregister - en utopi? AllmänMedicin 2013;34

Lindström K. Kan ACG manipuleras? AllmänMedicin 2013;34:28-9

Ulla Hansson Green: Forskningskommunikation i praktiken - Landstinget i Jönköpings län och den tredje uppgiften, magisteruppsats Högskolan i Jönköping 2013

Abstract

 

 

Uppdaterad: 2014-01-10
Anneli Ohlsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion