Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

2014 Värnamo sjukvårdsområde, Landstinget i Jönköpings län

Avhandlingar
 

Originalarbeten

Areskoug-Josefsson K. Svensk version av Multi Dimensional Health Assessment Questionnaire – översättning och psykometrisk utvärdering. BestPractice Reumatologi 2014:18:13-15

Areskoug-Josefsson K. The role of physiotherapy to enhance sexual health in chronic disease. Journal of Sexual Medicine 01/2014;

Review-artiklar
 

Läromedel/monografier/bokkapitel
 

Övrigt

Tänkvärt från EULAR. Areskoug-Josefsson, K. BestPractice Reumatologi 2014:20:19-21

Abstract

Areskoug-Josefsson K. The role of Physiotherapy to enhance sexual health in chronic disease.  16:th Congress of the European Society of Sexual Medicine. Istanbul, Turkiet. 29/1-1/2 2014.

Lindblad P, Åström Victorén A, Axelsson C, Madsen Hard B. Quality of chest compressions differs substantially between ALS and BLS. Resuscitation 2014. Bilbao, Spanien. 15-17/5 2014.

Rustscheff S. Case report: Interstitial lung disease. San Diego Convention Center May 2014 

Widgren V. Aortic stenosis and mitral regurgitation as predictors of atrial fibrillation. 4th International Conference in Clinical and experimental cardiology, 14-16 april 2014, San Antonio, USA.
 

Uppdaterad: 2014-10-07
Anneli Ohlsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion