Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

2015 Primärvård, Region Jönköpings län

Avhandlingar

Crona L. The very long-term course of severe depression, with focus on suicidality. Department of Clinical sciences Lund University 2015. http://libris.kb.se/bib/18834601

Originalarbeten

Persson L-G, Lingfors H, Nilsson M, Mölstad S. Lifestyle, Biological Risk Markers, Morbidity and Mortality in a Cohort of Men 33 - 42 Years Old at Baseline, after 24-Year Follow-Up of a Primary Health Care Intervention. Open Journal of Preventive Medicine. 2015;5(3):92-102.

- även redovisad för Regionen övergripande!

Persson LG, Lingfors H, Nilsson M, Molstad S. The possibility of lifestyle and biological risk markers to predict morbidity and mortality in a cohort of young men after 26 years follow-up. BMJ open. 2015;5(5):e006798.

-även redovisad för Regionen övergripande!

Tell D, Engstrom S, Molstad S. Adherence to guidelines on antibiotic treatment for respiratory tract infections in various categories of physicians: a retrospective cross-sectional study of data from electronic patient records. BMJ open. 2015;5(7):e008096

Review-artiklar
 

Läromedel/monografier/bokkapitel/Övriga artiklar

Lingfors H, Persson LG. Från Hälsoprofil till Hälsokurvan-vad hände sedan? Allmänmedicin. 2015;36(4):35-7.

- även redovisad för Regionen övergripande!

Persson LG. Rök och snusavvänjning. In: Hunskår S, Hovelius B, Andersson C, editors. Allmänmedicin
Lund: Studentlitteratur; 2015. p. 994-1001.

- även redovisad för Regionen övergripande!

Persson LG, Lingfors H. Hälsoprofil-pedagogiskt hjäpmedel och prognostiskt verktyg. Resultat från en långtidsuppföljning i primärvården i Habo. Allmänmedicin. 2015;36(4):32-4.

- även redovisad för Regionen övergripande!

Uppdaterad: 2016-08-12
Anneli Ohlsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion