Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

2016 Primärvård, Region Jönköpings län

Avhandlingar
 

Originalarbeten

Samefors M, Scragg R, Lanne T, Nyström FH, Östgren CJ. Association between serum 25(OH)D3 and cardiovascular morbidity and mortality in people with Type 2 diabetes: a community-based cohort study. Diabetic medicine, 2016.

Review-artiklar, läromedel/monografier/bokkapitel/Övriga artiklar

 

Uppdaterad: 2017-01-20
Anneli Ohlsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion