Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

EndNote - ett referenshanteringsverktyg

Vad är EndNote

Du som studerar eller forskar kan samla dina referenser i en egen databas med hjälp av ett referenshanteringsverktyg.

Det är enkelt att hämta referenser från databaser, biblioteks-kataloger eller tidskrifter och mata in dem i ett personligt arkiv. Referenserna kan formateras i olika stilar och användas för t ex citeringar och referenslistor som uppfyller medicinska tidskrifters krav vid publicering.

Tillgång till EndNote

Region Jönköpings län erbjuder personliga licenser i referenshanteringsprogrammet EndNote. För att få tillgång till EndNote måste man göra en IT-beställning. Respektive verksamhetsområde i regionen debiteras sedan en avgift för varje personlig licens av IT-centrum. Fr o m version X8 är avgiften 36 kr/mån och användare.

I licensen ingår också möjlighet att använda programmet hemifrån. Under Start – Alla program – EndNote kan nu alla registrerade användare enkelt ladda ned EndNote X8 på ett usb tänkt för installation på en hemdator (PC eller Mac).

Utbildning, kurser

I introduktionskursen går vi igenom de viktigaste funktionerna i EndNote. Utbildningen är på nybörjarnivå och tänkt för dig som t ex arbetar med en uppsats, en vetenskaplig artikel eller avhandling. I kursen ingår support och hjälp att komma igång ute på arbetsplatsen.

Det är lämpligt att du skaffat programmet före kursen. Om du är osäker på om du har nytta av det så kontakta gärna någon av oss för att diskutera det.

Kurstillfällen hösten 2018

Onsdag 3 oktober 8.30 - 12.00

Tisdag 23 oktober 13.00 - 16.30 

Onsdag 28 november 8.30 - 12.00
 

Lokal: datasal i Hus T0, Länssjukhuset Ryhov

Kursen är avgiftsfri och vänder sig till anställda inom hela Region Jönköpings län som har behov av EndNote i arbete och forskning. Det finns ca 8 platser per tillfälle beroende på datasalens storlek.

Vi ordnar också introduktionskurser i Värnamo och Eksjö. Kontakta biblioteket om ni är flera intresserade.

Har du inte möjlighet att vara med vid något av våra kurstillfällen kan du boka tid för en individuell introduktion.

Anmälan

Anmälan görs i Lärandekalendern eller till Inger-Kerstin Eliasson, Medicinska fackbiblioteket Ryhov,   tfn 010-24-22490

Handledningar och manualer

Med programmet följer en manual i pdf-format

 

Kontakt

Inger-Kerstin Eliasson

tel. 010-24 224 90

Karin Hermansson

tel. 010-24 22498

Åsa Zetterling

tel. 010-24 22490
 

Uppdaterad: 2018-11-02
Åsa Zetterling, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion