Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén är Region Jönköpings läns expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor. Kommittén verkar för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Arbetet är reglerat enlig lagen om läkemedelskommittéer, Lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer, Riksdagen (nytt fönster)

Ansvarig

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91
marten.lindstrom@rjl.se

Lars Abrahamsson
sekreterare i läkemedelskommittén
010-242 42 26

Adress

Läkemedelskommittén
Regionens Hus
Box 1024
551 11 Jönköping
010-242 40 01 (reception)

Uppdaterad: 2019-01-28
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion