Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Maskinell dosdispensering Region Jönköpings län

En patient som behöver stöd i sin läkemedelshantering kan erbjudas att få sina läkemedel dosförpackade. Maskinell dosdispensering är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för patienter med regelbunden och stabil medicinering, oavsett boendeform, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv t.ex. på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Samtycke till att bli dospatient innebär att patienten godkänner att vårdpersonal och apotek får utbyta information kring patientens läkemedel. Dospatientens alla förskrivna läkemedel blir därmed samlade på samma lista, dosreceptet.

Genom maskinell dosdispensering:

  • levereras dosförpackade läkemedel (där varje dospåse innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle) i första hand för två veckors förbrukning och i andra hand för en veckas förbrukning.
  • beställs och levereras kompletterande läkemedel i originalförpackning.
  • levereras ett dosrecept.

Leveranser kan ske till särskilt boende, mottagning, lokalt apotek eller apoteksombud.

Information om maskinell dosdispensering

Lokala riktlinjer

Information om Pascal

Nyheter
 

Nyhet 2018-03-28

Uppdatering av Pascal.
Pascal kommer att uppdateras den 14 april och inför detta finns möjlighet att ta del av nyheterna på webinarium som hålls av Inera. Varje pass är 30 minuter långt.

För mer information om hur man deltar i ett webinarium: https://minanyheter.rjl.se/news/16517

Nyhet 2018-03-01

Alvedon 665 mg utgår. Övriga produkter med paracetamol påverkas inte.

Efter en rekommendation från EMAs säkerhetskommitte har EU-kommissonen beslutat att Alvdon 665 mg med modifierad frisättning ska dras bort från marknaden då de anser att fördelarna inte överväger svårigheterna med att behandla överdos av den modifierade frisättningen. För Sveriges del innebär det att sista dag för försäljning av Alvedon 665 mg blir 18-05-31. Patienter med Alvedon 665 mg dispenserat i dospåse blir särskilt utsatta och Regionen rekommenderar därför att förskrivare kontaktas så snart som möjligt för byte till annan produkt. I samband med byte uppmanas till aktiv utvärdering av patienter med kontinuerlig smärtbehandling med paracetamol.

Nyhet 2017-05-03

Pga tekniska problem beslutade e-Hälsomyndigheten 170502 att flytten av patientinformation till ny dosleverantör skjuts framåt en vecka. Nedanstående tider gäller därför avseende spärrar på funktionalitet i Pascal:

Förbered och registrera dospatient – 24/4 kl.07.00 – 12/5 kl.07.00

  • Under perioden 24/4 kl 07.00 till 12/5 kl.07.00 kan man inte förbereda eller registrera nya dospatienter

Beställa hela förpackningar: 8/5 kl 07:00 - 12/5 kl 07:00

  • Under perioden 8/5 kl 07:00 - 12/5 kl 07:00 kan man inte lägga beställningar på hela förpackningar. Dessa får vid behov istället expedieras på lokalt apotek

Meddelanden 8/5 kl.07.00 - 12/5 kl.07.00

  • Under perioden 8/5 kl 07.00 till 12/5 kl 07.00 kan man inte skicka meddelanden till dosapoteket

Uppdatera vårdtagare 8/5 kl 07:00 – 12/5 kl.07.00

  • Under perioden 8/5 kl 07.00 till 12/5 kl 07.00 kan man inte ändra vårdtagarinformationen. Man kan därmed inte heller avsluta, pausa eller återaktivera dosproduktion.

Alla användare av pascal måste efter bytet (2017-05-11) ändra förvalt dosapotek i Pascal. Detta görs en gång per användare och slår igenom på alla patienter. Se instruktion här (sidan 2).

Akuta beställningar med stopptid torsdag 11/5 skickas från nya leverantören fredag 12/5. Första dosdag blir då tisdag 16/5. Överväg expedition på lokalt apotek om behandlingen inte kan vänta.

 

Nyhet 2017-04-28

Under perioden 2017-05-01 kl 07.00 till 2017-05-05 kl 07:00 pågår en flytt av dospatienter i Region Jönköpings län pga byta av dosleverantör från Apoteket AB till Apotekstjänst Sverige AB.

För att underlätta bytet till ny dosleverantör kommer nedanstående tjänster inte vara tillgängliga via pascal:

Förbered och registrera dospatient – 24/4 kl.07.00 – 5/5 kl.07.00

  • Under perioden 24/4 kl 07.00 till 5/5 kl.07.00 kan man inte förbereda eller registrera nya dospatienter

Meddelanden 1/5 kl.07.00 - 5/5 kl.07.00

  • Under perioden 1/5 kl 07.00 till 5/5 kl 07.00 kan man inte skicka meddelanden till dosapoteket

Uppdatera vårdtagare (inkl avsluta) 1/5 – 5/5 kl.07.00

  • Under perioden 1/5 kl 07.00 till 5/5 kl 07.00 kan man inte ändra vårdtagarinformationen. Man kan därmed inte heller avsluta, pausa eller återaktivera dosproduktion.

Alla användare av pascal måste efter bytet ändra förvalt dosapotek i Pascal. Detta görs en gång per användare och slår igenom på alla patienter. Se instruktion här (sidan 2).

Akuta beställningar med stopptid torsdag 4/5 skickas från nya leverantören den 5/5. Första dosdag blir då tisdag 9/5. Överväg expedition på lokalt apotek om behandlingen inte kan vänta.

 

Nyhet 2017-01-03

Förändringar 2017

Dosreceptet upphör som receptblankett vid årsskiftet 2016/17. Utskrift i Pascal samt utskick från dosapoteket kommer att vara kvar men kommer under 2017 att justeras av e-Hälsomyndigheten så att det inte längre fyller funktionen som förskrivningsunderlag.

Enskilda licenser beviljade från och med 170101 kan expedieras på vilket öppenvårdapotek som helst oavsett vilket apotek som beviljats licensen.

För mer information, se Riktlinjer.

Nyhet 2016-11-09

Driftsättningen av Pascal 2.0 senareläggs

Förvaltningen av Pascal på Inera har gjort bedömningen att mer tid behövs för kvalitetssäkring av produkten eftersom patientsäkerheten alltid kommer i främsta rummet. De avser driftsätta den nya versionen i jan-feb 2017 och återkommer med exakt datum inom kort. Under tiden kommer demomiljöerna fortsatt att finnas tillgängliga för att bekanta sig med releasen. Läs mer om dem här http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Pascal/Infor-Pascal-20/

Beredskapsplan

Fastställt

Riktlinjerna är fastställda 15 april 2009 och är reviderade  2017-05-11 i samarbete med landstinget i Blekinge, Region Kalmar, Region Kronoberg och Region Östergötland och är godkända av Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län.

Kontakt

Anna Wiberg
Klinisk apotekare
010-242 19 69

Stöd och support Dostjänsten

Dosapoteket
Apotekstjänst Sverige AB
Öppettider: vardagar 8-17
Telefax: 08- 766 79 95
Telefon: 010- 221 69 70

E-post:

Stopptid för dosordination: Vardagar 14.00

Fakturafrågor

Svea Ekonomi
Öppettider: vardagar 8-17

telefon: 08-735 29 59
E-post:   

Stöd och support Pascal

Tekniska frågor:

Exempel på frågor till kundservice: Jag kan inte logga in i Pascal.

Kontakta Kundservice på IT-centrum, telefon 010-241 41 41.
 

Användarfrågor:

Exempel på användarfrågor: Hur gör jag en upptrappning?

Kontakta apotekare:
Höglandssjukhuset: 010-243 50 48
Länssjukhuset Ryhov: 010-242 19 69
Värnamo sjukhus: 010-244 85 24

Mer information

Pascal på www.inera.se

www.apotekstjanst.se

Uppdaterad: 2018-10-05
Anna Wiberg, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service