Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Om Esther nätverk

Vision

Genom samverkan i ett handlingskraftigr nätverk ska Esther uppleva trygghet och oberoende på Höglandet.

Var Esther än är så finns vi där!

Idag är Esther ett samarbete mellan kommunerna, primärvården och slutenvården på Höglandet för att utveckla äldrevården. Esther startade som ett projekt 1997. Projektets handlingsplan togs fram med hjälp av HPR-metoden (healthcare process reengineering) och Esthers slutrapport 1997. Handlingsplanen uppdateras genom årligen återkommande strategidag i oktober. På strategidagen deltar Esther ledningsgrupp, Esther coacher, socialchefer, politiker och övriga intresserade.

Esther (våra äldre) har behov av att

 • Veta vart hon ska vända sig
 • Få vård i eller nära hemmet
 • Uppleva oss som en vårdgivare
 • Få samma möjlighet till vård över hela Höglandet
 • Ha en individuell vårdplan

För vårdpersonalen på Höglandet ger det här möjlighet att

 • Veta vart hon ska vända sig
 • Få vård i eller nära hemmet
 • Uppleva oss som en vårdgivare
 • Få samma möjlighet till vård över hela Höglandet
 • Ha en individuell vårdplan
 • Vara delaktig och engagerad i utvecklingen av äldrevården
 • Underlätta för varandra för Esthers bästa
 • Höja kompetensen i hela vårdkedjan
 • Kontinuerligt förbättra kvalitén

 

Uppdaterad: 2015-12-18
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion