Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Bemötande – att hantera hot och våld inom vården

Om förbättringsarbete Bemötande – att hantera hot och våld inom vården

Aggressivitet, hot och våld förekommer inom all vård. Ofta handlar hot och våld i vårdsituation på vårdtagarens frustration över att inte klara sig själv, inte förstå situationen, känna sig kränkt m.m. men det kan också bero på förvirring, medicinska biverkningar, drogmissbruk, symtom från somatisk och psykisk sjukdom m.m.

Alltmer vård bedrivs i patientens boende, ofta är man ensam med vårdtagaren, det ställer särskilda krav för ställningstagande till hur genomföra vården tryggt och säkert.

Förstår man som personal vad som orsakar och vet hur man bemöter frustration, aggressivitet, hot och våld får vi som personal en bättre arbetsmiljö och patienten en bättre vårdmiljö.

På Höglandet, inom Esther, finns ca 8 instruktörer. Målet är att instruktörerna ska ge vårdpersonal kunskap i både teori och teknik för att bemöta och undvika hot och våld. 

Utvärdering av lokalutbildning i Värnamo(ny sida, pdf)

Kommentarer till arbetet - att hantera hot och våld inom vården.

 

För vårdgivarna på Höglandet: Behöver ni stöd av en instruktör eller utbildning, hör av er till Jouko Rapakko.

Kontaktperson

Jouko Rapakko
enhetschef
psykiatriska kliniken Eksjö
jouko.rapakko@rjl.se
0381-356 62

Uppdaterad: 2014-11-03
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion