Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Hospitering och skuggning

Om Hospitering

Genom hospitering vill vi uppnå ökad förståelse och samverkan för Esther i vårdkedjan. Vid Esther strategidag i oktober 2011 framkom att hospitering är och förblir en viktig aktivitet som befrämjar vision och samverkan.

Alla medarbetare inom nätverket ska ha möjlighet att hospitera en gång per år.

Någon måste hålla i och driva frågan på varje enhet!

Tips: Cheferna tar upp hospiteringen på medarbetarsamtalet.

Om skuggning

Ni som redan har hospiterat under många år kan höja ribban. Vi rekommenderar er att skugga en patient/vårdtagare och följa deras resa genom vården.

När du följer Esther. Tänk gärna igenom innan vad du själv vill ha ut av dagen. Vad har du redan tänkt kan vara bra att titta efter lite extra? Efter din dag med Esther göra gärna en kort redovisning (halv A4 sida). Ta upp dina observationer med din chef och lyft gärna upp det vid kommande Esther café. Välkommen att skriva en insändare till Esthers nyhetsbrev om dina lärdomar och förbättringsförslag.

Följande frågor kan vara intressanta:

  • Upplevde Esther oss som en vårdgivare?
  • Vad skapade värde för Esther?
  • Vad fungerade bra? Vad var Esther mest nöjd med?
  • Vad kan vi göra bättre? Nämn minst 2 förbättringsidéer.

 

Uppdaterad: 2017-08-08
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion