Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Lust att äta -
Ett delprojekt i Aptit för livet

Lust att äta - färdig rapport 2013
Artikel - Lust att äta

 

Vi äter runt 50 ton livsmedel under vår livstid

Maten är en central del i våra liv. För att överleva behöver vi energi och näring. Maten är också stor del i vårt sociala liv och vi använder den ofta när vi ska fira något. Vi använder den också för njutning och tröst.

I vårt samhälle med mer eller mindre obegränsad tillgång till mat och i de flesta fall ekonomiska möjligheter att köpa mat finns det ändå människor som inte får i sej tillräckligt av energi- och näring för att bibehålla sin hälsa och som inte kan njuta av en god måltid. En grupp är multisjuka äldre.

I ett delprojekt i Aptit för livet är målet att förbättra energi- och näringsintaget för ett antal sjuka äldre i eget boende med hemtjänst och/ eller hemsjukvård med risk för undernäring. Vi kommer att titta på bakomliggande orsaker till otillräckligt matintag och hitta lösningar. Lösningarna kan handla om mat men också om hur vi alla tillsammans, personen själv, anhöriga, olika professioner och olika organisationer, kan bidra till ”lust att äta”.

Projektet pågår under juni – dec 2012 inom Eksjö hemtjänst och primärvård och är finansierat av stimulansbidrag. Meningen är att hitta en modell som kan sprida sig.

Resultat maj 2012

Broschyr aptit för livet( ny sidan pdf)

Välkommen att ladda ner broschyren och dela ut den i väntrummet, hemtjänst, pensionärsföreningar m.m. Du kan också beställa den i tryckt version för 4, 06 kr / st hos

Tryckeri Ryhov.
Hus P3
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping 
Mailadressen är
Telefon 322710

De kan beställas med namnet:
När aptiten inte räcker - Ester

Om man beställer många kan man få dem vikta för 22 kr.   

 

Kommentarer i projektet:

Kontaktperson

Marie Åhs
Dietist
Länssjukhuset Ryhov

Telefon 036-32 10 61
Mobil 070- 812 72 82

 

 

 

Uppdaterad: 2016-04-07
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion