Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Anhörigstöd och träning samordnas

I Sävsjö pågick ett utvecklingsarbete som ett ett gott exempel på samverkan mellan kommun och landsting.En del av samarbetet bestod av i att de personer som kör sin anhörige eller vän till träningen fick i ett angränsande rum slå sig ner över en fika ihop med kommunens anhörigsamordnare.

Detta är ett tillfälle för information, utbyte av erfarenheter och social gemenskap för en grupp som i många fall sliter hårt i sin ensamhet.

I två år har detta pågått och vi har genom olika mätningar sett ett positivt resultat

Kommentarer i projektet

2012 :  Även Vrigstad har tagit till sig denna modell och erbjuder samma till sina vårdtagare.

2014: Detta ingår idag  i den normala verksamheten.

Kontaktperson

Pia Benderius
Sävsjö Vårdcencentral Bra Liv

 

Uppdaterad: 2017-03-28
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion