Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Tranås Esther plus

Projektet startades i oktober 2012 och utgår från det landsomfattande arbetet Bättre liv för sjuka äldre.


Syftet är att identifiera de personer som löper risk för upprepade akutbesök och inläggningar på sjukhus, Esther Plus,  och i de fall där det är förenligt med god och säker vård upptäcka symtom och försämringar på ett tidigare stadium och sätta in vård och behandling i hemmiljö med hjälp av insatser från kommun och primärvård.

Målet är att Esther Plus skall få rätt vård vid rätt tid på rätt plats och därmed uppnå en högre livskvalité

 

Saker som testas våren 2013:

Fokuspatient, samtalsguide - uppföljande samtal inom 72 timmar efter hemkomst från sjukhuset

Välkommen hem Esther paket - 4 tim hemtjänst vid hemkomst start april 2013

Minnesanteckningar.

Minnesanteckningar uppstart nov 2012. (word ny sida)

Presentation lokala förutsättningar(pp,ny sida)

Mätning antal Multisjuka i Jönköpings Län framtagen via ACG(excell, ny sida)

Lokal handlingplan 2012 - 2013(word,ny sida)

Minnesanteckningar 20121119(word ny sida)

Minnesanteckningar 20130115(word,ny sida)

Kontaktperson

Anna Carlbom
MAS Tranås kommun

tel: 0140 - 686 83

Uppdaterad: 2014-12-01
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion