Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Hemteam Sävsjö

Patienter som efter skada eller sjukdom fått svårare att klara av sitt vardagliga liv kan få ökat stöd och träning i hemmet under en begränsad period (1-3 veckor) med avsikt att återigen bli självständiga och känna sig trygga i sin bostad. När den perioden är över görs en ny biståndsbedömning för att tillsammans med patient och anhörig besluta om fortsatta insatser.

Alla som bor i Sävsjö kommun, i områdena Vrigstad, Rörvik eller Stockaryd och som är i behov av stöd och träning efter sjukhusvistelse kan erbjudas extra insatser i sitt eget hem av ett hemteam fr.o.m. 14 april 2014.

Hemteamet utgörs av arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och hemtjänstpersonal och de finns tillhands under hela hemrehabtiden. Insatserna varierar mellan 1-3 veckor och kontinuerliga uppföljningar görs under perioden. Vid första hembesöket görs också en bedömning av hjälpmedelsbehov och bostadsanpassning.

I samband med hemkomsten från sjukhuset görs besök av hemteamet. Då diskuteras målsättning med insatserna och rehabiliteringen, där tyngdpunkten kommer att läggas på att klara de vardagliga sysslorna i hemmet. Arbetsterapeut och sjukgymnast gör bedömningar av aktivitets- och funktionsförmåga. Utifrån dessa bedömningar görs ett individuellt träningsprogram som ska hjälpa till att nå fram till de uppsatta målen.

 

Ansvarig

Agneta Hjalmarsson
Områdeschef HSL
Telefon 0382-155 59, 072-353 68 84

Marie Gustafsson
O
mrådeschef
Telefon 0382-156 85,  076-104 92 54

Uppdaterad: 2015-07-17
Lena Ottosson, Kirurgi gemensamt, Kirurgisk vård