Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Välkommen hem insats Tranås

I Tranås kommun kan den som kommer hem från sjukhus eller korttidsvistelse få upp till fyra timmar hemtjänst vid hemkomsten.
Under denna tid säkerställer hemtjänstpersonalen att Esther har mat hemma, att man är överens om vilka insatser Esther behöver, hur och när.

Personalen ser också till att eventuellt trygghetslarm finns runt Esthers handled eller runt halsen, att läkemedel och hjälpmedel finns och är rätt, vid behov ordnar de kontakt med sjuksköterska eller rehabpersonal. Kort sagt försäkrar sig om att Esther känner sig trygg i hemmet och vet vart hon eller han skall vända sig om problem eller frågor uppkommer. Insatsen kan initieras av biståndshandläggare kommunens hälso- och sjukvårdspersonal eller slutenvården. Givetvis kan även Esther själv önska insatsen.

Kontaktperson

MAS
Tranås Kommun
Telefon 0140-686 83
 

Uppdaterad: 2017-08-08
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion