Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Vård och omsorgs college Höglandet

Höglandet har sedan 2015 ett certifierat Vård- och omsorgscollege (VOC) för utbildning av hög kvalitet inom vård och omsorg i samverkan.

Fyra gymnasieskolor samarbetar – Eksjö Gymnasium, Brinellgymnasiet, Njudungsgymnasiet och Aleholm – liksom kommunala vuxenutbildningarna och Campus I12 med yrkeshögskoleprogram. Vård- och omsorgscollege erbjuder de bästa utbildningarna i samverkan med arbetsgivare och fackförbund. Arbetsgivarna finns inom kommun, landsting och bland privata vårdgivare.

VOC ville ta till vara på kunskaper och erfarenheter som finns i Esthernätverket och på bästa sätt förbereda sina elever på evt blivande arbetsplatser. Resultatet blev att det finns en Esther dag i termin 2 och 3 där nätverket belyser kundfokus, samverkan, kvalité och karriärmöjligheterna som Esthercoach. Dagarna integreras i undervisningen för att eleverna ska kunna bearbeta och på bästa sätt kunna ta till sig den kunskap och de arbetssätt som förmedlas under dessa dagar.

Det är Esthercoacherna som tillsammans med Esther och vårdlärare arrangerar och medverkar dessa dagar.

Fredagen den 6 mars 2015 var invigningen och Inge Werne, 91 år, Esther representant, gratulerade och höll ett kort tal om vikten av ett brinnande hjärta för vården.

Werner med blommor

Kontaktperson

Carina Larsson

 

Äldre deltagare framme och pratar.

Inge Werne Esther coach 91 år, en av lärare på Esther dagarna.

Uppdaterad: 2017-08-08
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion