Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Svullen hand efter neurologisk sjukdom eller skada - arbetsterapeutiska och sjukgymnastiska riktlinjer

Innehåll på sidan

Inledning

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom alla led i vårdkedjan kan möta patienter som har drabbats av svullen hand efter neurologisk sjukdom eller skada. Syftet med programmet är att ge riktlinjer för utredning och behandling av detta problem.

Bakgrund

Ödem och smärta i övre extremiteten förekommer som ett delproblem hos många patienter efter neurologiska skador och sjukdomar (1, 2). Det förekommer hos 20-39% av patienter efter stroke (3, 4). Oftast utvecklas symtomen 1-4 månader efter stroke (4).

Symtom i form av svullen hand kan vara ett tecken på att patienten kommer att utveckla skulder-hand-syndrom, reflex sympathetic dystrophy eller Complex regional pain syndrom (CRPS) (2, 5, 6). Problem uppstår med skuldersmärta, handsvullnad (f f a dorsalt), instabil cirkulation, nedsatt rörlighet, kontrakturer och nedsatt funktion i affekterad arm/hand (2, 5, 6). Detta i sin tur leder till att handen inte används normalt i aktiviteter. Symtomen kommer snabbt, huden blir blank, fuktig, varm, rynkor försvinner och man kan märka en rosa/lila färg och naglarna blir vitare (4, 6, 7). Svullnaden i fingrar, hand och handled leder till begränsningar i aktiv och passiv rörelseförmåga (4, 7, 8). I hälften av fallen med svullen hand är det bara hand och handled som är involverade och inte skuldran (6).

Diagnoskriterier för CRPS (5):

 1. Konstant smärta efter t ex hemipares och smärtan kan inte förklaras av en händelse.
 2. Minst ett symtom inom minst tre av områdena a-d.
    a) Sensoriska: hyper-/hypoestesi
    b) Vasomotoriska: asymetri vad gäller temperatur och färg på huden
    c) Ödem, svettning
    d) Inskränkt ledrörlighet, motorisk dysfunktion (svaghet, tremor, dystoni). Förändringar på  hår, naglar och hud. 
 3. Ingen annan diagnos kan förklara status och symtom.

Risken att utveckla svullen hand är störst hos patienter med låg återhämtningsgrad, låg tonus och subluxation i glenohumeralleden (9). Orsaken är okänd. En möjlig orsak kan vara otillräcklig pumpmekanism i det venösa/lymfatiska systemet vilket ger en störning i den normala mjukdelsfysiologin. Detta i sin tur kan orsakas av sensoriska och perceptuella svårigheter hos patienten, kombinerat med nedsatt muskelfunktion (4). Man tror också att mikromekaniska faktorer och mikrotrauma i den hemiparetiska skuldran kan orsaka utveckling av symtomen (5).

Indikationer för arbetsterapeutisk/sjukgymnastisk utredning

Alla patienter som visar tecken på svullnad, minskad ledrörlighet och/eller smärta i handled och fingrar ska utredas snarast eftersom obehandlade problem snabbt kan leda till bestående funktions- och aktivitetsbegränsningar (5, 6).

Arbetsterapeutisk/sjukgymnastisk utredning

 För att bedöma behov av åtgärder görs en utredning:

 • Inspektion av svullnad, handens position, färg, temperatur, fuktighet och vätskeläckage
 • Smärta
 • Palpation
 • Muskelfunktion, styrka och greppfunktion
 • Mätning av ledrörlighet
 • Mätning av svullnad

Bilaga 1 - Statusprotokoll svullen hand

Bilaga 2 - Manual - svullen hand

Indikationer för behandlingsåtgärder

Då patienten visar tecken på smärta och minskad supination och dorsalextension i handleden samt minskad flexion och extension i metacarpallederna och fingerabduktion ska behandling påbörjas. Andra symtom att observera är svullnad över handrygg och fingrar, lila/rosa, varm, blank och fuktig hud och vita naglar. Se diagnoskriterier (5).

Behandlingsåtgärder

Patienten behöver åtgärder från ett multiprofessionellt team som samarbetar utifrån patientens individuella problem. Mål med behandling är:

 1. reducera ödem och smärta
 2. öka eller bibehålla rörlighet och muskelstyrka
 3. öka aktivitetsförmåga (1, 2, 5, 7, 10)

Åtgärder arbetsterapi och sjukgymnastk:

 • Ödembehandling (bilaga 3)
 • Bibehålla/behandla ledrörlighet (bilaga 3)
 • Muskelfunktion och aktivitet (bilaga 3)
 • Hjälpmedel/ortoser (bilaga 3)
 • Råd och regim (bilaga 3)
 • Personalinformation (bilaga 4)
 • Patientinformation (bilaga 5)
 • Preventiva åtgärder: vilopositioner, rörelseuttag, undvika klämningar och skador, stimulera aktiva rörelser, belastning och användning i det dagliga livet.

Bilaga 3 - Åtgärder svullen hand - neurologisk sjukdom eller skada

Bilaga 4 - Personalinformation svullen hand - neurologisk sjukdom eller skada

Bilaga 5 - Patientinformation svullen hand - neurologisk sjukdom eller skada

Patientsäkerhet

Åtgärderna ska följa gällande rutiner och föreskrifter (t.ex. avvikelse-rapportering). Arbetsterapeut/sjukgymnast ska agera för patientsäker vård tillsammans med övriga teamet. De risker som kan förekomma om åtgärder inte utförs är t ex kontrakturer, smärta, osteoporos och nedsatt funktion.

Mätetal och målnivå

Mätmetoder och mål som används bestäms efter patientens individuella behov. Mål och mätetal kan formuleras på respektive klinik.

Referenser

 1. Shumway-Cook A WM. Motor Control - Translating Research into Clinical Practice. Third ed. Williams&Wilkins L, editor. Baltimore, Maryland, USA2007.
 2. Carr JH SR, editor. Neurological Rehabilitation - Optimizing Motor Performance. Edinburgh: Butterworth-Heineman; 1998.
 3. Leibovitz A, Baumoehl Y, Roginsky Y, Glick Z, Habot B, Segal R. Edema of the paretic hand in elderly post-stroke nursing patients. Arch Gerontol Geriatr. 2007 Jan-Feb;44(1):37-42.
 4. Iwata M, Kondo I, Sato Y, Satoh K, Soma M, Bar-Or O. Prediction of reflex sympathetic dystrophy in hemiplegia by evaluation of hand edema. Arch Phys Med Rehabil. 2002 Oct;83(10):1428-31.
 5. Chae J. Poststroke Complex Regional Pain Syndrome. Topics in Stroke Rehabilitation. 2010;3(17):151-62.
 6. Geurts AC, Visschers BA, van Limbeek J, Ribbers GM. Systematic review of aetiology and treatment of post-stroke hand oedema and shoulder-hand syndrome. Scand J Rehabil Med. 2000 Mar;32(1):4-10.
 7. Pertoldi S, Di Benedetto P. Shoulder-hand syndrome after stroke. A complex regional pain syndrome. Eura Medicophys. 2005 Dec;41(4):283-92.
 8. Davies P, editor. Steps to follow. A guide to treatment of adult hemiplegia. Berlin Heidelberg: Springer - Verlag; 1985.
 9. Gokkaya NK, Aras M, Yesiltepe E, Koseoglu F. Reflex sympathetic dystrophy in hemiplegia. Int J Rehabil Res. 2006 Dec;29(4):275-9.
 10. Runnqvist RC, C Sollerman, editor. Handens rehabilitering. Lund: Studentlitteratur; 1992.

Programansvarig

Elisabeth Ekman
Leg. arbetsterpeut
elisabeth.ekman@rjl.se Ekman

Agneta Siebers
Leg. sjukgymnast

Fastställt datum

2012-08-24

Mer information

Uppdaterad: 2016-12-29
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik