Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Rehabiliteringsriktlinjer för positionering i viloställning

Innehåll på sidan

Bakgrund

Vid skada/sjukdom som medför nedsatt muskelkraft, känsel eller perception och/eller smärta behöver den påverkade kroppsdelen placeras i en gynnsam position. Vilopositioner är en form av aktiv vila. När patienten tillbringar en stor del av dygnet i sängen är det av stor betydelse att stimulera till tillfrisknande och att förebygga komplikationer för drabbade kroppsdelar.

Indikationer för arbetsterapi/sjukgymnastisk utredning 

Pareser, nedsatt känsel, nedsatt perception och/eller nedsatt vakenhet, neglekt och/eller smärtproblem.

Mätetal och målnivå
 MäteMätetal och målnivå Mätetal och mål
Arbetsterapeutisk/sjukgymnastisk utredning

För att bedöma behov av vilopositioner görs en utredning av ledrörlighet aktivt och passivt, muskelstyrka, spasticitet, känsel, hud, kognition, smärta, förflyttning i säng och personlig vård.
Följande bedömningsinstrument kan användas vid utredning:

 • MAS – Mod. Motor Assessment Scale
 • RLAS – Ranchos los Amigos Scale
 • Cognistat
 • VAS-skala för smärta
 • Mod. Ashworthskala
 • FIM – Functional Independence Measurement
 • Bedömning genom observation i aktivitet

 Indikationer för behandlingsåtgärder

Vilopositioner används för att förebygga felställningar, smärtproblem, kontrakturer i leder och muskler, trycksår, andningskomplikationer, spasticitet och svullnad. Vilopositionerna används också för att stimulera känsel, muskeltonus, medvetenhet, kroppssymmetri, vakenhet, trygghet och ventilation i lungans olika områden.

Behandlingsåtgärder

Det är viktigt att ligga i olika vilopositioner under dygnet och inte för länge i samma läge. Positionerna kan vara sidoläge höger och vänster, ryggläge och magläge. Positionering 30 min x 2 dagligen har i studie visats kunna minska kontrakturutveckling (2). Det är viktigt att vilopositionerna känns sköna för patienten, så hon/han kan slappna av. Personal kan till en början behöva sitta vid patientens sida och patienten kan behöva vänja sig/träna att ligga i viloposition. Sängen ska vara plan. Axelleden är extra känslig när armen är förlamad. Var därför noga med hur axeln placeras. Vilopositionerna bör schemaläggas.

Omvårdnadspersonal informeras om vilopositioner och viloschema. Skriftligt informationsblad sätts upp nära sängen, se bilaga viloställningar.

Patientsäkerhet

Att enligt gällande rutiner och föreskrifter (t.ex. avvikelserapportering) agera för patientsäker vård tillsammans med övriga teamet. Risker för komplikationer om vilopositioner inte används är t. ex. trycksår, kontrakturer, spasticitet och pneumoni.

Mätetal och målnivå

Mätmetoder och mål som används bestäms efter patientens individuella behov. Målet är att vilopositioner används till 100 % på patienter som av arbetsterapeut/sjukgymnast  bedöms vara i behov av det.

Mätetal:

 • Mätning kontinuerligt om bildinstruktion och vilopositionskuddar finns vid sängen hos patienter som bedöms aktuella för vilopositioner
 • Årligen återkommande utbildningar för vård- och rehabiliteringspersonal

Referenser

 1. de Jong LD, Nieuwboer A, Aufdemkampe G. Contracture preventive positioning of the hemiplegic arm in subacute stroke patients: a pilot randomized controlled trial. Clin Rehabil 2006;20(8):656-67
 2. Ada L, Goddard E, McCully J, Stavrinos T, Bampton J. Thirty minutes of positioning reduces the development of shoulder external rotation contracture after stroke: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil 2005;86(2):230-4
 3. Rowat AM. What do nurses and therapists think about the positioning of stroke patients? J Adv Nurs 2001;34(6):795-803
 4. Chatterton HJ, Pomeroy VM, Gratton J. Positioning for stroke patients: a survey of physiotherapists' aims and practices. Disabil Rehabil 2001;23(10):413-21

Programansvarig

Elisabeth Ekman
Leg arbetsterapeut

Agneta Siebers
Leg sjukgymnast

Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt datum

2011-10-11

Mer information

 

Uppdaterad: 2015-03-06
Annika Magnusson, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik