Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Deltagare i arbetsterapiprogram-Lymfödem

Kontaktperson i länets arbetsterapiprogramgrupp:

Datum: 2017-xx-xx
Programansvarig:
Gunilla Larsson, arbetsterapeut
Rehabiliteringscentrum Värnamo

Höglandet 
Britt Kumbier, sjukgymnast
Rehabiliteringscentrum Eksjö

Jönköping, Habo och Mullsjö
Anna Wickert, sjukgymnast
Rehabiliteringscentrum Värnamo

 

 

Startdatum:
Datum med kontakt med representant i ATP-grupp:
Datum för granskning av programmet inför publicering:

När och vem?

Programutvärdering görs inom två år. Vem när och hur?

Mer info

 

Uppdaterad: 2017-04-04
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik