Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Arbetsterapiprogram Stroke

 

Gäller för arbetsterapeuter inom Jönköpings län


Innehåll på sidan

 

Inledning

Syftet

Indikationer för arbetsterapi

Graden

Arbetsterapeutisk utredning

Utredningen

Arbetsterapeutisk intervention

Målet

Patientsäkerhet

Genom arbetsterapeutiska åtgärder

Målnivå och mätetal

Hälsorelaterad

Utvärdering arbetsterapiprogram

I WHO: hälsopolitiska mål betonas vikten av att varje land bygger upp en god  kvalitet i hälso- och sjukvården. De beskriver vikten av en systematisk utvärdering av metoder, effektivitet och säkerhet inom varje profession. Arbetet med utveckling i denna riktning pågår. Hälsa 2020.

 

Referenser

Programansvarig

Maria Segerström

Deltagare

Mer info

 

Information

 

 

Uppdaterad: 2017-06-14
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik