Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Deltagare i arbetsterapiprogram - Lyftsele/Personlyft

Kontaktperson i länets arbetsterapiprogramgrupp:

Datum:2016-12-08
Programansvarig:

Hjälpmedelscentralen
Olivia Liljemarg

Höglandet 
Ida Andersson  Nässjö kommun

Jönköping, Habo och Mullsjö
Monica Johansson, Vuxenhabiliteringen, 
Maria Bjällmark, maria  Jönköpings kommun

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 
Sara Bergenholtz, Värnamo kommun
 

Startdatum:
Datum med kontakt med representant i ATP-grupp:
Datum för granskning av programmet inför publicering:

När och vem?

Programutvärdering görs inom två år. Vem när och hur?

Mer info

 

Uppdaterad: 2017-02-28
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik