Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Deltagare i arbetsterpiprogram - mall

Kontaktperson i länets arbetsterapiprogramgrupp:

Datum:2018-xx-xx
Programansvarig:

Höglandet 
? Rehabiliteringscentrum Eksjö
? Primärvård
? Kommun

Jönköping, Habo och Mullsjö
? Rehabiliteringscentrum, Jönköping
? Primärvård
? Jönköpings Kommun

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 
? Rehabiliteringscentrum Värnamo
? primärvård
? kommun

Startdatum:2016-12-12 (revidering)
Datum med kontakt med representant i ATP-grupp:
Datum för granskning av programmet inför publicering:

När och vem?

Programutvärdering görs inom två år. Vem när och hur?

Mer info

text

Uppdaterad: 2018-03-16
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik