Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Deltagare i arbetsterapiprogram - Depression

Anne Henriksson, Kerstin Andrén, Anna Engvall och Emma Axelsson.

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2016-12-30
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik