Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Deltagare i arbetsterapiprogram - rehabilitering av vuxna personer med depression

Kontaktperson i länets arbetsterapiprogramgrupp:

 

Datum:2017-01-01
Programansvarig:Anna Engvall,
Psykiatriska rehabiliteringsenheten, Ryhov, Jönköping

Höglandet 
, Rehabiliteringscentrum Eksjö
? Primärvård
? Kommun

Jönköping, Habo och Mullsjö
? Rehabiliteringscentrum, Jönköping
? Primärvård
? Jönköpings Kommun

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 
Larissa Sitarevic, Rehabiliteringscentrum Värnamo
? primärvård
? kommun

Startdatum:2016-12-12 (revidering)
Datum med kontakt med representant i ATP-grupp:
Datum för granskning av programmet inför publicering:

När och vem?

Programutvärdering görs inom två år. Vem när och hur?

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2018-05-24
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik