Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Deltagare i arbetsterapiprogram - Utredning vid misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Kontaktperson i länets arbetsterapiprogramgrupp:

Datum:2018-02-08
Programansvarig: Kristina Gårdeskog  Rönnholm

Höglandet

Christina Fröding, Rehabiliteringscentrum, Eksjö
 

Jönköping, Habo och Mullsjö

Kristina Gårdeskog Rönnholm
 

Värnamo 

Caroline Johansson, Rehabiliteringscentrum, Värnamo 

 

Information

Kristina Gårdeskog Rönnholm
010- 242 32 04

Uppdaterad: 2018-05-24
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik