Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Behandling efter öppen reposition

Primär läkning av frakturen

0 - 48 timmar
Induction: formation av frakturhematom efter skada.
Behandling: Operation där frakturen fixeras med stift, plattor och skruvar. Skyddande ortos eller gips.
Kommentar: Risk då en operation innebär ett nytt sår med risk för adherensbildning och ärrstramhet

2 - 14 dagar
Inflammation: Nödvändiga celler anländer för att ersätta frakturhematom med granulationsvävnad och inväxt av blodkärl
Behandling: Instruktion i ödemmobilisering inklusive kompressionsbehandling vid behov, samt bevarande av ledrörlighet i övriga leder. Senglidningsövningar samt aktiva kontrollerade obelastade rörelseövningar. Patienten instrueras i hemträningsprogram till träning av involverade fingrar/finger.
Kommentar: Fördelen är att ledrörligheten bevaras och att stelhet undviks. Ödem kontrolleras och begränsas. Risken är att ev. skador på senor, nerver etc. påverkar rehabliliteringen.

2 – 4 veckor
Reparation/soft callus: subperiostal ny benvävnad bygger bro över frakturgapet och frakturen stabiliseras kliniskt.
Behandling: Senglidningsövningar samt aktiva, kontrollerade rörelseövningar. Belastning till smärtgränsen. TENS vid behov.
Kommentar: De uppnådda resultaten bevaras och ökas i behandlingen.

3 – 6 Veckor
Reparation/hard callus: Callus omvandlas till benvävnad. Klinisk och radiografisk läkning av frakturen.
Behandling: Övningar med stigand motstånd. Om det fortfarande finns kontrakturer och stelhet i fingrarna, kan behandlingen kompletteras med statiska eller dynamiska ortoser.
Kommentar: Ev. åter till arbete om det ej är tungt.

6 veckor – månader/år
Remodellering: Resorption av ben där det inte behövs, samt att benets struktur och hållfasthet återskapas.
Behandling: Fortsatt arbete mot normal funktion med hemträningsprogram och utglesade återbesök. Observans på att finger/fingrar involveras i handens funktion.
Kommentar: Ev. fortsatt behandling med dynamiska eller statisk ortoser, träning med hemträningsprogram.

Behandling efter sluten reposition.

Sekundär läkning av frakturen med callusbildning

0 – 48 timmar
Behandling: Frakturen reponeras, stabiliseras med gips och ev. med stift.
Kommentar: Viktigt att kontrollera gipsets passform, och att inte fler leder än nödvändigt är imobiliserade.

2 – 14 dagar
Behandling: Instruktion i ödemmobilisering samt bevarande av ledrörlighet i övriga leder. Patienten instrueras och får hemträningsprogram för bevarande av ledrörlighet i fria leder
Kommentar: Fördel att frakturen imobiliseras utan ytterligare trauma, utan får ro till läkning. Risk med ledstelhet, ödem och därav följande långvarig rehabilitering. Frakturen kan glida och patienten inte följer anvisningar och instruktioner.

2 – 4 Veckor
Behandling: Gips tas bort. Fortsatt ödembehandling vid behov. Start av obelastade kontrollerade rörelseövningar. TENS vid behov.
Kommentar: En stor del av behandlingen kommer att vara behandling av ledstelhet och adherenser.

3 – 6 veckor
Behandling och kommentarer: Samma som vid öppen reposition

6 veckor – månader/år
Behandling och kommentarer: Samma som vid öppen reposition.

Ansvarig

Leg arbetsterapeut

Charlotte Josefsson

Uppdaterad: 2013-02-14
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik