Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Arbetsterapeutiska rehabiliteringsriktlinjer vid ärr

Inledningsgrund

En skada eller operation på hand/underarm kan få ärrbildningar som följd. Ett ärr som sitter över eller i närheten av en led kan påverka rörligheten negativt. Ärr kan också upplevas som kosmetiskt besvärande.

Ärr som har tendens att adherera i underliggande struktur behöver
behandlas, likaså ärr som är upphöjda och rodnade. (Runnquist, Cederlund & Sollerman 1992 vol 1).

Indikationer för arbetsterapeutisk intervention

Diagnosgrupper som kan bli aktuella för denna behandling är t ex:
- operation av radiusfraktur (platta eller externfixation)
- operation övriga hand/fingerfrakturer
- operation av Dupuytrens kontraktur
- fingeramputation
- karpaltunnelklyvning
- sårskador

Patienten aktualiseras till arbetsterapeut via remiss från behandlande läkare alternativt via klinikens befintliga flödesschema/rutiner (Bergeling Thorell 2006).

Arbetsterapeutisk intervention

Bedömning:
Efter sårläkning och när sårskorpan har trillat bort görs en bedömning av ärrets lokalisation och utseende:
- rodnad
- upphöjning
- adherenser (palpera för att se om ärret är mobilt eller adherent mot
underliggande struktur, framför allt över senor och leder) (Runnquist,
Cederlund & Sollerman 1992 vol 1, Boscheinen-Morrin & Conolly 2001).

Åtgärd:
Aktiv mobilisering:
Om adherenserna är tillräckligt ytliga och färska kan man lossa dessa med tvärgående töjande friktioner över ärret.( Boscheinen-Morrin & Conolly 2001). Detta bör utföras dagligen av patienten själv. Om ärret sitter över en led är även aktiva rörelser i aktuell led viktigt. ((Runnquist, Cederlund & Sollerman 1992 vol 1)).

Yttre kompression:
Kontinuerligt tryck över ett ärr, tex lindning med cobanlinda, en
fingerstrumpa, silikontuta eller en självhäftande häfta kan minska
ärrbildning.( (Runnquist, Cederlund & Sollerman 1992 vol 1)). Om en häfta är det som lämpar sig bäst på ett ärr används i första hand leukoplast (bilaga1). Vid känslig och skör hud kan mepiform användas (bilaga 2).

Uppföljning:
Uppföljning och utvärdering görs vid återbesök på mottagningen eller per telefon.

Patienten informeras om att behandlingsperioden ofta varar i flera månader. För att veta när behandlingen ska avslutas kan ett test göras genom att ta bort kompressionshäftan under 1-2 dagar och se om ärret åter blir upphöjt och rodnat. (Runnquist, Cederlund & Sollerman 1992 vol 1, Runnquist, Cederlund & Sollerman 1992 vol 2).

Patientsäkerhet

Om patienten får klåda eller utslag av leukoplast eller mepiform ska
behandlingen avslutas och arbetsterapeut kontaktas.

Mätetal och mål

Samtliga patienter vid arbetsterapienheten, ortoped- och
reumatologkliniken, länssjukhuset Ryhov, som har ett ärr som kan medföra hinder i användandet av handen i dagliga sysslor ska få instruktion om ärrbehandling att utföra självständigt.

Referenser och evidens

Bergeling Thorell Mari (2006) Flödesschema Hand (Elektronisk)
Tillgänglig:
< http://intra.rjl.se:82/intra/index2.jsp

Boscheinen-Morrin, Judith & Conolly, W Bruce (2001) The Hand:
fundamentals of therapy 3rd ed. London : Butterworths.

Runnquist, Kerstin, Cederlund, Ragnhild & Sollerman, Christer (1992)
Handens rehabilitering: skador och sjukdomar, vol 2.
Lund: Studentlitteratur.

Runnquist, Kerstin, Cederlund, Ragnhild & Sollerman, Christer (1992)
Handens rehabilitering: skador och sjukdomar, vol 1.
Lund: Studentlitteratur.

Programansvarig

Elin Sjöstedt

Fastställt datum

2008-01-10

Mer information

 

Uppdaterad: 2016-10-04
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik