Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

"Figure of eight"
Metod för att mäta handödem

Använd ett smalt standardmåttband och helst samma vid varje mättillfälle.

Utgångsställning: Placera armbågen mot bordet med pronerad underarm. Handleden i neutral position i deviation, flexion och extension. Fingrarna vilar i adduktion.

Mätning av svullnad av hand, etapp 1.1. Lägg änden på måttbandet distalt, dorsalt på caput ulnae.
2. Dra måttbandet volart på handleden mot distala radiala styloiden.
3. Fortsätt diagonalt över handryggen.

 

 

Ödemmätning med figure of eight 2.4. Runda MCP-leden dig V och fortsätt volart. Lägg den proximala kanten på måttbandet vid distala böjvecket mellan MCP-lederna dig V och II.

 

 

Ödemmätning hand med figure of eight 3.5. Dra måttbandet runt MCP II och diagonalt över handryggen tillbaka till startpunkten.
6. Lägg måttbandet mot det distala hörnet av måttbandet vid startpunkten och läs av i mm.

 

Referenser:
Geraldine L Pellechia. (2003) Figure-of-eight Method of Measuring Hand Size: Reliability and Concurrent Validity Journal of hand therapy 16:300-3004

George C. Maihafer; Mark A. Llewellyn; William J. Pillar; Kristen L. Scott; Denise M. Marino& Rebecca M. Bond. (2003) Comparison of the Figure-of eight Method and Water Volumetry in measurement of Hand and Wrist Size Journal of hand therapy 16 305-310

William S. Dewey; Travis L. Hedman; Ted T. Chapman; Steven E. Wolf & John B Holcomb. (2007) The Reliability and Concurrent Validity of the Figure-of-Eight- Method of Measuring Hand Edema in Patient with Burns. Journal of Burn Care & Research 28:157-162.

 

 

Rehabiliteringsprogram för konservativ behandling av carpal tunnelsyndrom sydöstra sjukvårdsregionen.

Ansvariga

Christina Engstrand 


 Hand och plastikkururgen
Universitetssjukhuset Linköping

Christina Zetterlund
Landstinget Jönköpings län

Ingrid Göransson
Landstinget i Kalmar län
IngridGo@LT:KALMAR.SE

 

 

 

Uppdaterad: 2015-10-06
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik