Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Underlag till utredningsinstrument

  Aktivitet/Rörlighet Smärta Svullnad Hud
Utredning/Instrument

DASH

Atrofierad thenarmuskulatur

Svaghet i opposition och palmaraduktion

Manuell muskeltest alt. styrkemätning:
(helhandsgrepp och pinchgrepp)

Phalen´s volara provokationstest

Neurofysiologisk undersökning

Måttband
Volymeter

Figure of eight

Semmes-Weinsteins monofilament
Uppdaterad: 2015-07-02
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik