Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Arbetsterapi på Psykosvårdens öppenvård, Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov

Psykosvårdens öppenvård är en specialistenhet organiserad i fyra öppenvårdsteam samt ett team för tidiga insatser vid misstänkt psykossjukdom. Målgruppen är patienter med schizofreni eller paranoid psykos, schizoaffektivt syndrom och patienter med psykiatriskt betingat funktionshinder samt patienter med misstänkt psykosutveckling i nyinsjuknandefas.

Arbetsterapeutens uppgifter är att utreda patientens aktivitetsförmåga samt genomföra rehabiliterande insatser inom områdena personlig vård, arbete/sysselsättning/studier, boende och fritid. Utredningen kan även ligga till grund för LSS-ansökan och samverkan med boendestödsteam.

Vi samarbetar med personal från kommunens psykiatriska verksamheter, anhöriga samt andra aktuella rehabiliteringsaktörer

Kontakt

Veronica Fransson
036 - 32 31 56

Bodil Äng
036 - 32 32  26

Johanna Dembacke
036  - 32 31 57

 

Uppdaterad: 2018-02-14
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik