Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Nätverk för arbetsterapeuter på psykiatriska kliniken

Arbetsterapeuterna på psykiatriska kliniken har ett nätverk som träffas ca 1 gång/månad, 2 tim. Syftet med nätverket är utveckla och säkerställa en god kvalitet inom arbetsterapi på psykiatriska kliniken.

Målet med arbetsterapi är att främja individens  möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med egna önskemål och behov och i förhållande till omgivningens krav (Etisk kod, 2012).

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2018-03-13
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik