Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Psykiatrienhet - Samrehab

Arbetsterapeuterna inom Samrehab vänder sig till öppen- och slutenvård inom psykiatri och arbetar inom klinikens olika team för barn och vuxna. Målet är att ge arbetsterapi till patienter inom akut psykiatri eller som är i behov av längre tids rehabilitering.

Vi tar emot barn och vuxna som har psykisk ohälsa med nedsatt aktivitets- och funktionsförmåga. En del av dem har fått diagnoser som psykos, depression, personlighetsstörning och ätstörning. I arbetet utför vi bl a utredning av patientens kognitiva, psykiska och sociala förmåga inom boende, fritid, arbete och kan vara till stöd för bedömning av arbetsförmåga. Tillsammans med patienten sätts mål upp, och nedsättningar som framkommit i bedömningen tränas via implicit och explicit aktivitet. 
Vi ger uppmuntran, råd och stöd för att bygga upp patientens självförtroende och självständighet. Vi tillämpar jag-stärkande förhållningssätt. 
För patienter som har svårt att uttrycka sig i ord kan bild/målning vara en metod.

Psykiatrisk klinik

Kliniken vid Värnamo sjukhus svarar för den specialiserade öppna och slutna psykiatriska vården för invånarna i Värnamo, Gislaved, Vaggeryd och Gnosjö kommuner. Kliniken består av två mottagningar, vårdavdelning, psykosteam, Mossle dagrehabilitering samt barn och ungdomspsykiatri. Kliniken har delat in upptagningsområdet i två delar.

Kontakt

Vill du kontakta oss så finns vi på Samrehab, Värnamo Sjukhus på
tel.nr. 0370-69 78 50.

Länkar

Klassifikation
av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa från socialstyrelsen (pdf, öppnas i nytt fönster)

På gång

Kvalitetsarbete för implementering av ICF i utredning av funktions och aktivitetsförmåga pågår.

 

Uppdaterad: 2015-07-02
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik