Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Vårdcentralerna Bra Liv
 
Det finns 31 vårdcentraler i länet som ägs och drivs av Region Jönköpings län.

 

Vårdcentralerna ska enlig Vårdval ha tillgång till arbetsterapeut och erbjuda rehabiliteringsinsatser i form av bedömning, utredning, träning och behandling enligt nationella rehabiliteringsgarantin, nationella riktlinjer och RJL´s allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Arbetsterapeuten på vårdcentral arbetar utifrån arbetsterapiprocessen dvs. med bedömning, problemformulering, åtgärd och utvärdering. Arbetsterpeuteun stödjer dig som på grund av skada eller sjukdom har svårt att klara ditt dagliga liv. Våra åtgärder förebygger, förbättrar eller kompenserar nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter.

Flera arbetsterapeuter på vårdcentralen har också rollen som rehabkoordinator.

Kommunernas arbetsterapeuter har ansvaret  förskrivningen av hjälpmedel, hembesök, rehabilitering i hemmet.

 

 

 

 

Mer information

Vårdcentraler i Jönköpings län

 


 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2018-01-30
Annika Magnusson, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik