Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Privata vårdcentraler

I Vårdval i länet ingår 14 vårdcentraler som ägs av privata företag eller stiftelser.

Vårdcentralerna ska enlig Vårdval ha tillgång till arbetsterapeut och erbjuda rehabiliteringsinsatser i form av bedömning, utredning, träning och behandling enligt nationella rehabiliteringsgarantin, nationella riktlinjer och RJL´s allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta

Flera arbetsterapeuter på vårdcentralen har också rollen som rehabkoordinator.

 

Uppdaterad: 2017-05-10
Anna Haraldsson, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik