Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Meddixrutiner - Efter kommunalisering av hemsjukvården 2013-01-01

Kommunens ansvar

För att användaren ska kunna hitta patienten i Meddix måste uppgifterna i patientens detaljinfo stämma överens med användarens behörigheter.

 • Se över områden så att de stämmer överens med organisationen. Om förändring behöver ske anmäls detta till IT-centrum
 • Se över användarnas behörigheter till de olika områdena (ansvar ligger på kommunens administratörer)
 • Skapa rutin för uppdatering av patientens Detaljinfo så att det står rätt område när man skickar Statusmeddelande (kontaktbladet)
 • Skapa rutin för vem som hanterar inkommande dokument i Meddix
 • Skapa nya användarkonton för de användare som kommer från primärvården 2013-01-01.
  Obs! De användare som kommer från primärvården måste använda sitt nya kommunanvändarID i Meddix när de loggar in efter årsskiftet.

Primärvårdens ansvar

Varje vårdcentral måste skaffa rutiner för att bevaka inkommande information i Meddix trots att detta systemet inte längre ska användas som kommunikation mellan specialistsjukvården och primärvården.

 • Obs! Vårdkedjor med dokument och meddelanden som är påbörjade (sända) före årsskiftet måste kvitteras av primärvården, annars stoppas hela flödet.
 • Eventuellt inkommande meddelanden från specialistsjukvården måste returneras eller kvitteras  för att inte blockera kommunikationen mellan specialistsjukvård och kommun.
 • Inskrivningsmeddelanden som är skickade efter 2013-01-01 ska returneras.
 • Kommunikationen mellan specialistsjukvård och primärvården ska ske genom inkommande vårdbegäran i Cosmic.
 • Efter årsskiftet ska användarkonton i Meddix inaktiveras för den personalen som går över till kommunen.

Slutenvårdens ansvar

 • Meddelande till primärvården ska skickas via Vårdbegäran (remiss) i Cosmic om svar krävs.
 • Blanketten "Meddelande som underlag för fortsatt behandling/vård" ska användas om inget svar krävs av primärvården.
Uppdaterad: 2016-09-22
Anna-Lena Jönsson, Geriatriska kliniken Jkp, Medicinsk vård