Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Meddix - Frågor och svar kopplat till kommunalisering av hemsjukvården

Frågor - Slutenvården Svar - Slutenvården
Ska slutenvården sända Inskrivningsmeddelandet till både primärvård och kommun? Nej, slutenvården ska endast skicka Inskrivningsmeddelandet till kommun.
Hur ska slutenvården göra om Inskrivningsmeddelandet av misstag är skickat till primärvården? Avmarkera primärvården och sänd om Inskrivningsmeddelandet, markera endast kommun.
Hur ska slutenvården kommunicera med primärvården?

Via vårdbegäran (remiss) i Cosmic om svar krävs.

Via blankett "Meddelande som underlag för fortsatt behandling/vård" om inget svar krävs.

Hur vet slutenvården att kommunen uppmärksammar meddelandena? Kommunen ansvarar för att rätt person erhåller information.
Frågor - Primärvården Svar - Primärvården
Hur ska primärvården göra om de av misstag fått Inskrivningsmeddelandet? Returnera Inskrivningsmeddelandet till avsändaren.
Hur ska primärvården hantera dokument och meddelanden som är sända före årsskiftet? Dokument och meddelanden som är påbörjade (sända) före årsskiftet måste kvitteras (ej returneras) av primärvården
Frågor - Kommun Svar - Kommun
Om sjuksköterskan i kommunen kvitterat ett Inskrivningsmeddelande, hur kan biståndshandläggaren se detta meddelande? Kvitterade dokument/meddelande går endast att se via Inneliggande patienter eller Patientöversikten.
Uppdaterad: 2016-09-22
Anna-Lena Jönsson, Geriatriska kliniken Jkp, Medicinsk vård