Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Rutiner för avvikelser i vårdkedjan

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering är till för att få fram förbättringsmöjligheter inom systemet. Det är inte för att anklaga någon person utan för att komma åt systemfel. Vi vill förbättra våra rutiner kring patienten, med syfte att stärka vårdkedjan och då är det viktigt att veta var bristerna finns. Därför räcker det inte med ett telefonsamtal till berörd avdelning, även om detta uppskattas så måste en skriftlig rapport skickas in. Du är viktig i detta sammanhang. Ju snabbare du skickar in rapporten, desto större chans har berörd avdelning att komma ihåg det inträffade och därmed kunna ta lämpliga åtgärder. Låt avvikelserapporten ligga lätt tillgänglig, t.ex. vid telefonen.

Riktlinjer

  • Avvikelsen kan skrivas av vem som hels, undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut o.s.v.
  • Varje avvikelse skrivs ner och skickas iväg så snabbt som möjligt, inom max 2 veckor.
  • Från kommunen: Skickas till Chefsjuksköterska Maria Christensson, Hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö, 575 81 Eksjö.
    Från landstinget: Rapporteras i Synergi.

Sammanställning av avvikelserna görs inför varje Esther möte och är underlag för förbättringsarbete.

OBS! Skriv tydligt vilken enhet/boende avvikelser gäller. Det räcker inte att skriva t.ex. Vetlanda kommun och Höglandssjukhuset.

Det är viktigt att hela tiden diskutera på arbetsplatsen hur ni hanterar avvikelser och vilka rutiner ni har kring detta. Påminn varandra att det enda sättet vi kan förbättra oss på är genom kunskap om vad som går snett.

Svarsrutin

Svar på avvikelser med åtgärder för att förebygga att liknanade händelser inte inträffar ska ske inom 2 månader. Beslut om detta är taget i Esther ledningsgrupp.

Svar på kommunernas avvikelser går alltid till MAS som i sin tur ansvarar för att svaret kommer till berörd enhet. MAS ansvarar för att sprida lärdomar till andra enheter vid behov.

Svar från kommunen går alltid till verksamhetsutvecklare på Höglandssjukhuset, Esther samordnare, som i sin tur ansvarar för att svaret blir inlagt i Synergi till berörd enhet. Esther samordnare har ansvar för att sprida lärdomar på Höglandet vid behov.

Avvikelsehanteringsblankett (word)

Ansvarig

Maria Christensson

Uppdaterad: 2016-09-22
Maria Christensson, Ögonmottagningen Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård