Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län

Läkemedel i vårdens övergångar

Instruktion för läkemedelshantering vid överflyttningar av patienter mellan ordinärt eller särskilt boende och länets tre sjukhus.

Handläggning ordinärt eller särskilt boende

  • Då sjuksköterska eller annan vårdpersonal sänder patient till sjukhus ansvarar vårdpersonalen för att aktuell läkemedelslista eller dosrecept medföljer patienten.
  • Om patienten medger ska patientens aktuella läkemedel skickas med till sjukhuset.

Handläggning på sjukhus

Handläggning vid utskrivning från sjukhus

  • För patienter med maskinell dosdispensering, se Hantering av maskinellt dispenserade dospåsar på sjukhus (nytt fönster)
  • Utskrivande sjuksköterska ansvarar för att patienten får med sig läkemedel hem för minst 2 vardagar (dvs. ytterligare dagar i samband med helg och röda dagar). Tänk på att skicka med eventuellt medhavda aktuella läkemedel hem.
  • Utskrivande sjuksköterska rapporterar och dokumenterar i Cosmic Link till mottagande sjuksköterska angående vilka och hur mycket läkemedel som skickas med patienten. Daterat aktuell läkemedelslista ska medfölja patienten vid hemgång.

 

Om dokumentet

Dokumentet uppdaterat 20171206

Ansvariga

Länssjukhuset Ryhov

Anette Abrahamsson
chefsjuksköterska

010 242 20 06


Värnamo sjukhus

Dzenata Brandic 
chefsjuksköterska
 
010-244 70 27  

Höglandsjukhuset

Annika Fransson
chefsjuksköterska

010- 243 50 30

MAS gruppen

Thomas Axén
medicinskt ansvarig sjuksköterska

036-10 25 36

Margareta Lägervik
medicinskt ansvarig sjuksköterska, Nässjö kommun
  
0380-51 88 05

Läkemedelsförsörjning

Malin Holmqvist
klinisk apotekare

010-242 52 24

Uppdaterad: 2017-12-06
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion