Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samverkansrutiner för vårdgivare, Jönköpings län

Lokala anpassningar för 
Värnamo sjukvårdsområde

Vid samordnad vårdplanering inom Värnamo sjukvårdsområde används IT-stödet Meddix

Broschyr till patient

Information till personal

  • Information om hemteam i Sävsjö (länkas upp)

Övriga samverkansrutiner

När rutinerna inte fungerar och en avvikelse skett så skicka en avvikelseanmälan till berörd enhet

Mer information

Meddix - Information

Uppdaterad: 2016-09-22
Pia Johansson, Medicin gemensamt, Medicinsk vård